រាជធានីខេត្តចំនួន៦​ ភ្លៀងបន្តធ្លាក់ សីតុណ្ហភាពនឹងចុះត្រជាក់ពី១៧​ ទៅ២២អង្សាសេ

sdfsddsdf

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីអំពីអាកាសធាតុរបស់កម្ពុជា ដោយបញ្ចាក់ថា ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ អាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិច ទៅមធ្យម នៅរាជធានី ខេត្តចំនួន៦ រួមមាន រាជធានីភ្នំពេញ ព្រៃវែង ​ស្វាយរៀង កណ្តាល កំពង់ស្ពឺ និងតាកែវ ។

ជាមួយនោះ សីតុណ្ហភាពអប្បរមា អាចមានចាប់ពី១៩ ដល់២២អង្សាសេ និងសីតុណ្ហភាពអតិប្បរមា មានចាប់ពី២៩ ដល់៣២អង្សាសេ។ ក្នុងនោះសម្រាប់ ខេត្តមណ្ឌលគិរី សីតុណ្ហភាពអតិប្បរមា មានពី១៧ ដល់១៩អង្សាសេ និងសីតុណ្ហភាពអតិប្បរមា ពី២៥ ទៅ២៧អង្សាសេ៕