បាល់​ទាត់​ A​F​F​ Suzuki Cup ២០១៦ វគ្គ​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​ជម្រុះ​ក្នុង​ពូល​

ក្រុមគោព្រៃកម្ពុជា នឹងយកឈ្នះ ក្រុមព្រះអាទិត្យរះទីម័រ យកកៅអី១ ទៅមីយាន់ម៉ា ខណៈ ឡាវមិនដែលចាញ់ ព្រុយណេ។ យ៉ាងណាក៏ដោយបើសិនជាក្រុមកម្ពុជាយើងឈ្នះ ឫស្មី ទីម័រ យើងនឹងអាចឡើងទៅវគ្គចែកពូល ដើម្បីដណ្តើមយកពាន ព្រោះនៅសល់តែមួយកៅអីប៉ុណ្ណោះ នៅក្នុងពូល B ដែលមានបីប្រទេសដែលឡើងទៅរួចហើយ គឺមាន Myanmar, Malaysia និង Vietnam។

2

(២)Laos Vs Brunei(៣)
Laos (L-L-D-L-W ) ២ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ ១-០-១ ស៊ុតបាល់បាន3គ្រាប់និងរបូតវិញ ៣គ្រាប់។
បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ៖
១០-១៦ Laos ១-១ Maldives
១០-១៦ Cambodia ២-១ Laos
១០-១៦ Timor-Leste ១-២ Laos
Brunei( L-L-L-W-L ) ២ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ ១-០-១ ស៊ុតបាល់បាន២គ្រាប់និងរបូតវិញ ៤គ្រាប់។
បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ៖
១១-១៥ Cambodia ៦-១ Brunei
១០-១៦ Brunei ២-១ Timor-Leste
១០-១៦ Brunei ០-៣ Cambodia
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺ៖
១១-០៦ Brunei ១-៤ Laos
១០-០៨ Laos ៣-២ Brunei
១០-១២ Brunei ១-៣ Laos
១០-១៤ Brunei ២-៤ Laos
ទស្សនៈ គ្មាន

ជម្រើសជាតិកម្ពុជា
ជម្រើសជាតិកម្ពុជា
ជម្រើសជាតីទីម័រ
ជម្រើសជាតីទីម័រ

(១)Cambodia Vs Timor Leste (៤)
Cambodia ( L-L-W-W-W ) ២ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ ២-០-០ ស៊ុតបាល់បាន៥គ្រាប់ និងរបូតវិញ ១គ្រាប់។
បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ៖
១០-១៦ Cambodia ៤-០ Sri Lanka
១០-១៦ Cambodia ២-១ Lao
១០-១៦ Brunei ០-៣ Cambodia
Timor Leste ( L-L-L-L-L ) ២ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ ០-០-២ ស៊ុតបាល់បាន ២គ្រាប់និងរបូតវិញ ៤គ្រាប់។
បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ៖
១០-១៦ Chinese ២-១ Timor Leste
១០-១៦ Brunei ២-១ Timor Leste
១០-១៦ Timor Leste ១-២ Laos
ប្រវត្តិជួបគ្នា ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ៖
១០-១៦ Cambodia ៤-១ Timor Leste
១០-០៨ Timor Leste ២-២ Cambodia
១០-១០ Cambodia ៤-២ Timor Leste
១០-១២ Cambodia ១-៥ Timor Leste
១០-១៤ Timor Leste ២-៣ Cambodia
០៥-១៦ Cambodia ២-០ Timor Leste
ទស្សនៈ គ្មាន

aff

ដោយ៖ ហេង ដេត