ទស្សនាវីដេ អូក្នុងសមរភូមិ ដ៏ក្តៅគគុក រវាងទ័ពអុីរ៉ាក់ និងពួកអាយសុីស

វីដេអូនៅក្នុង សមរភូមិប្រយុទ្ធរវាង កងទ័ពអុីរ៉ាក់និង ក្រុមសកម្មប្រ យុទ្ធរដ្ឋអុីស្លាម នៅទីក្រុងមូស៊ុល កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញ!