សប្បុរសធម៍ 3L (Love.Live.Laugh) ពី KODOMO

Kodomo Compnay

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុន LION CORPORATION (THAILAND) LIMITED និងTSNR DISTRBUTION CO.,LTD ជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនឹងចែកចាយ KODOMO រួមជាមួយនិងតារាចំរៀងយុវកុមារកូដូម៉ុ KODOMO Junior Singing Contest ឆ្នាំទី8 ទាំង8រូប បាននាំមកនូវស្នាមញញឹម និងភាពរីករាយក្រោមកម្មវិធីសប្បុរសធម៍ 3L (Love.Live.Laugh) ជូនដល់កុមារកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងអង្គការ “គ្រួសារថ្មី” ។

កាលពីថ្ងៃទី23 សីហានេះ KODOMO បានធ្វើការបរិច្ចាគថវិការ10% ដែលបានមកពីការលក់ផលិតផល KODOMO នៅផ្សារទំនើបគ្រប់សាខារបស់ Lucky និង Giant ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី 22 កក្កដា រហូតដល់ថ្ងៃទី 17 សីហា រួមនឹងផលិតផល KODOMO និងកម្មវិធីសប្បាយៗ ជាច្រើនទៀតជូនដល់កុមារក្នុងអង្គការគ្រួសារថ្មី ។

ddsfdsfa

KODOMO មានសេចក្តីរីករាយរួមចំណែកជាផ្នែកក្នុងសង្គមកម្ពុជា ផ្តល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ និងភាពរីករាយដើម្បីអោយជីវិតកាន់តែរីករាយ។ សូមតាមដាន និងគាំទ្រកម្មវិធីប្រកួតតារាចំរៀងយុវកុមារកូដូម៉ុ KODOMO Junior Singing Contest ឆ្នាំទី8 តាមរយះ MYTV។ សំរាប់ពត៍មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook “Kodomo Club Cambodia” ៕