សញ្ញាអ្វីខ្លះ បង្ហាញថាសង្សារ អ្នកលួចមានស្រី​ផ្សេង

រូបតំណាង

យុវវ័យ១៨+

ការស្វែងរកឲ្យ ឃើញថាភាព សំខាន់របស់អ្នក សម្រាប់ មិត្តប្រុសរបស់ខ្លួន គឺជាក្តីសេ្នហ៍មិនពិត វាគឺ ជាអារម្មណ៍តានតឹង មួយក្នុងបេះដូង។ ហើយប្រហែល ជាអាចនឹង ឈឺចាប់កាន់តែ ខ្លាំងទៀតផង មិនត្រឹមតែ ប៉ុណ្ណោះវាក៏គឺជា ល្បែងនៃការដើរទៅ មុខតាមរយៈទំនាក់ទំនង ដែលធ្លាក់ ចុះឈានទៅរកការឃ្លាតឆ្ងាយពី គ្នាបើទុកជា អ្នកព្យាយាម ធ្វើល្អបំផុត យ៉ាងណាក្តី ក៏មិត្តប្រុស របស់អ្នកមិនពេញចិត្ត និងអ្នកដែរដោយសារ តែគាត់កំពុង ប្រគល់ភក្តី ស្នេហ៍ឲ្យទៅនារីដទៃ។  ខាងក្រោមនេះគឺជា សញ្ញាដែលបង្ហាញ ថាមិត្តប្រុសអ្នកមានគូកំណាន់ថ្មី៖

2

រូបតំណាង

/ ជំនួសដោយការ សង្កេតមើលពីប្ញកពារ តែលតោលចេញ ពីអាការខាងក្រៅ និងភាពមន្ទិល ចូរឃ្លាំមើល តើអ្វីដែលជាកំហុសឆ្គង ពិនិត្យមើល ដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យ ឃើញថាតើគាត់កំពុង ផ្តល់សញ្ញាមួយ ចំនួនឲ្យអ្នកដឹងថាអ្នក ពុំមានមនុស្សស្រី សំខាន់បំផុតក្នុងជីវិត របស់គាត់យូរអង្វែងនោះឡើយ។

/ ប្រសិនជាគាត់ធ្វើដូចជា មានពេលវេលាតិច តួចឬរួសរាន់ សម្រាប់អ្នក និងប្រើកល ល្បិចឬ រកលេសរករឿង បង្កើតបញ្ហា នៅពេលអ្នកខ្វល់ខ្វាយចំពោះគាត់ វាអាចចង្អុល បង្ហាញថាគាត់ កំពុងចំណាយ ពេលរបស់គាត់ជា មួយមនុស្សស្រីថ្មីជា មិនខានឡើយ។

/ គាត់អាចរកនឹក ឃើញពីការចោទ ប្រកាន់រឿងផ្សេងៗ ដូចជាហេតុអ្វីបាន ជាគាត់មិនឃើញ អ្នកទៅសាលា ឬបំពេញកិច្ចការ ក្នុងគ្រួសារដោយជាទៅលក់អីវ៉ាន់ ជាមួយអ្នក ផ្ទះជាដើម។

/ ជំនួសដោយការគេច ពីអ្នក គាត់អាចបង្កើតនូវ ចេតនាថ្មីចម្លែកៗបែបរួសរាន់ ដើម្បីជាគ្រឿងបង្ហាញ ឲ្យអ្នកឃើញជាមួយ និងនិស្ស័យនិង ទំហំនៃភាពទុកចិត្តឬសេចក្តី ស្នេហាដោយខុស ប្រក្រតីក៏មានដែរ។

/ ថ្វីបើជារៀងរាល់ វត្តមានរបស់គាត់ នៅក្បែរអ្នកមិន បណ្តាលឲ្យកើតមាន ក្តីបារម្ភ ក៏គាត់កំពុង អនុវត្តឬស្តែងចេញ នូវឥរិយាបថមួយ ដែលមិនស័ក្តិសមនិងចរិក របស់គាត់ ហើយវា អាចមានន័យ ថាគាត់កំពុង ព្យាយាមបង្កើតនូវ រឿងអ្វីមួយដែល គាត់មានអារម្មណ៍ធ្វើខុស ចំពោះរឿងនេះ។

/ ប្រសិនជាមិត្តប្រុស របស់អ្នកមាន ប្រវត្តិធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ ស្នេហ៍អ្នកដទៃ ខណៈគាត់នៅ តែមានទំនាក់ ទំនងជាមួយអ្នក នោះប្រាកដ ជាពុំមានហេតុផលណា មួយនៅក្នុង ការរំពឹងថាវានឹង បញ្ឈប់បានឡើយ។

3

រូបតំណាង

ប្រែសម្រួលដោយ៖ អុីវ វិចិត្រា