ទិដ្ឋភាព​ នៅក្នុងហេតុការណ៍ បាញ់ប្រហារ ប្រមុខបេសកកម្មការ ទូតរុស្សុីប្រចាំតួកគី

លោក Andrei Karlov ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្សុីប្រចាំរដ្ឋធានីអង់ការ៉ារបស់តួកគី

 

ប្រភពពី៖ ដេលីម៉ែល