ប្រធាន​សភា​កម្ពុជា​ បពា្ចប់​ទស្សន​កិច្ច​នៅ​ប្រទេស​ចិន

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន o04 o05អគ្គលេខាធិការនៃរដ្ឋសភា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការ និងមិត្តភាព របស់រដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដឹកនាំដោយសមេ្ដចេហង សំរិន ថ្ងៃទី២៥ ដល់២៩ កក្កដា 2016។

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន បានបញ្ជាក់ថា ពាក់ព័ន្ធនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បួង សភាកម្ពុជា បានគាំទ្រពេញទំហឹងចំពោះ

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដែលចេញដោយសមេ្ដចនាយករដ្ឋមន្រ្តីហ៊ុន សែន ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។