ធ្វើដូចម្តេចកុំឲ្យធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍មនុស្សប្រុស?

មានពេលខ្លះ វាគឺជារឿងល្អបំផុតដែលអ្នកមិនធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍របស់មនុស្សពិសេសណាម្នាក់។ តែយ៉ាងណាអ្នក ក៏គួរព្យាយាមរក មធ្យោបាយដោះ ស្រាយឲ្យកាន់ តែប្រសើរដែរ។ខាងក្រោម នេះគឺជាវិធីចៀសវាងធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ ស្នេហ៍និងអ្នកណា ម្នាក់ដូចតទៅ៖

  1. បើកចិត្តរបស់ អ្នកឲ្យទូលាយ ហើយស្តាប់នូវអ្វីដែល កំពុងតែឆ្លុះ បញ្ចាំងប្រាប់ ដល់អ្នក។ ប្រសិនជាអ្នកកំពុង គិតពីរឿងនេះអ្នក នឹងភ្លឺស្វាង ឡើងមិនធ្លាក់ ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ បុរសម្នាក់នោះ ឡើយ។បិទទ្វារបេះ ដូងរបស់អ្នក និងផ្អាកមិនគិតអំពីកាម តម្រេកមួយខណៈ ហើយអនុវត្ត ស្របតាមអ្វីក្នុងចិត្តរបស់អ្នក។
  2. នៅពេលអ្នក យល់ព្រមស្តាប់តាម អារម្មណ៍នៃចិត្ត របស់ខ្លួនច្រើន ជាងបេះដូងនិង កាមតណ្ហា របស់អ្នក ត្រូវកត់សម្គាល់ថា ហេតុអ្វីបានជា សភាវគតិរបស់អ្នក ស្រែកចេញមក។ទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានគុណវិបត្តិមួយចំនួន ក្នុងគំនិតនៃ ទំនាក់ទំនងជាមួយនិង នារីម្នាក់នោះឬការ ជ្រួតជ្រាបច្បាស់ ដោយមិន ចាំបាច់ពិចារណារបស់អ្នកនឹង មិនអាចស្រែក យំចេញមកក្រៅ បេះដូងបាន នោះឡើយ។
  3. នៅពេលដែល អ្នកសសេរចេញ ពីបញ្ជីនៃភាព ខ្វះចន្លោះរបស់ ខ្លួនហើយ ចូរពិចារ ណាអំពីវាឬ ពឹងផ្អែកលើកត្តាទាំងនោះដើម្បីរក ច្រកចេញ។ដូចជាការចំអន់ ដាក់និងអ្នក ណាម្នាក់ក៏បាន។
  4. បន្ទាប់ពីការពិចារ ណាលើសេ ណារីយ៉ូនៃភាព មិនល្អទាំងនោះ ហើយចូរវិនិច្ឆ័យ មើលប្រសិន ជាកត្តានេះគឺជាជំពូកនៃជីវិត ដែលអ្នកផ្សងនឹង រស់នៅបែបនេះ។
  5. បច្ចុប្បន្នអ្នកបាន ពិចារណាហើយថា តើជីវិតរបស់អ្នក គួរប្រែក្លាយជា វឹកវរដោយ របៀបណា ប្រាប់នាងថាអ្នកមិនបានចាប់ អារម្មណ៍ និងនាងនោះឡើយ។
  6. ចៀសវាងស្តាប់ ចម្រៀងផ្តេស ផ្តាស ប្រសិនជាអ្នក កំពុងព្យាយាម បំភ្លេចអ្នកណាម្នាក់ ពិសេស បទចម្រៀងស្នេហា។
  7. ចូរស្មោះត្រង់ចំពោះខ្លួនឯង។ត្រឹមតែគិតថាអ្នក ពុំចង់ធ្វើអ្វីជា មួយនិងគាត់ឡើយតែមិន មានន័យ ថាអ្នកនឹងអាចធ្វើតាម ការលើក ឡើងនេះនោះឡើយ។
  8. សូមចងចាំថា មានភាពខុស គ្នារវាងតណ្ហា និងក្តីស្រលាញ់ ក៏ដូចជាទំនាក់ ទំនងពិតប្រាកដ។

3

ប្រែសម្រួលដោយ៖ អុីវ វិចិត្រា