ក្រុម​អ្នកជំនាញ​អន្តរជាតិ​ប្រកាស​ចាប់ផ្តើម​ពានរង្វាន់​អចនល​ទ្រព្យ​កម្ពុជា​ឆ្នាំ២០១៧

ភ្នំពេញក្រុមអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ បានចាប់ផ្តើមប្រកាសពីគំរោងប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់អចលនទ្រព្យលើកទី២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧ ខាងមុខនេះដោយរំពឹងថា មានក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើននឹងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនាពេលខាងមុខនេះ។

ក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ CBREបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីប្រកាសព៌តមានកាលពីថ្ងៃទី៦ កក្កដានេះថា ការផ្គត់ផ្គង់អគារខុនដូនៅរាជធានីភ្នំពេញ នឹងការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងកម្រិត៧៩៤ ភាគរយ ឬ១៩,០១៨បន្ទប់ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្នាំខាងមុខ ដែលគាំទ្រពីកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ទទួលបានចំណូលជាច្រើន និងនគរូបនីយកម្មដែលមានស្ថិរភាព។