បាល់​​ទា​ត់​​អង់​​គ្លេស​​ប្រឺ​​មី​​ញេ​​លីក​​ជុំ​​ទី​​១២​​ Man U​t​d VS​ Ars​en​al​

កាំភ្លើងធំ Asrenal បាញ់មិនសូវផ្ទុះនៅផ្ទះបិសាចក្រហម Man Utd ខណៈ Liverpool និង Man City ត្រូវការឈ្នះ ប្រជែងគ្នាយកលេខ១

(៦)Man Utd  (0) Arsenal (៤)

Man Utd  (L-W-D-L-W) ក្នុងផ្ទះ ៥ប្រកួតគឺ ២-២-១ ស៊ុតបាល់បាន ៨គ្រាប់ និងរបូតវិញ៤ គ្រាប់។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

១០-១៦ Man Utd ០-០ Bournley

១១-១៦ Fenerbahce ២-១ Man Utd

១១-១៦ Swansea ១-៣ Man Utd

Arsenal (D-W-W-L-D) ក្រៅផ្ទះ៥ ប្រកួត គឺ ៤-១-០  ស៊ុតបាល់បាន ១២គ្រាប់ និងរបូតវិញ៣ គ្រាប់។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

១០-១៦ Sunderland ១-៤ Arsenal

១១-១៦ Ludogorets ២-៣ Arsenal

១១-១៦ Arsenal ១-១ Tottenham

ប្រវត្តិជួបគ្នា ១០ប្រកួត Man Utd  ឈ្នះ៥ ស្មើ៣ និងចាញ់២។

ជួបគ្នាប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

០៣-១៥ Man Utd ១-២ Arsenal

០៥-១៥ Man Utd  ១-១ Arsenal

១០-១៥ Arsenal ៣-០ Man Utd

០២-១៦ Man Utd ៣-២ Arsenal

ទស្សនៈ Arsenal ឈ្នះ១-០

ដោយ៖ ហេង ដេត