ទស្សនារូបភាព ​នៃហេតុការណ៍ ធ្លាក់យន្តហោះ នៅប៉ាគីស្ថាន

 

ប្រភពពី៖ ដេលីម៉ែល