ឥទ្ធិពលព្យុះ MUIFA នឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤-១៦ ខែមករា

ភ្នំពេញៈ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីបញ្ហាអាកាសធាតុ នៅកម្ពុជា ដោយបញ្ជាក់ថា ឥទ្ធិពលព្យុះទី១ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ឈ្មោះ MUIFA នឹងធ្វើឱ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីតិចទៅបង្គួរ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៤-១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ នៅតាមបណ្តារាជធានី-ខេត្តមួយចំនួន ដូចជា​ ភ្នំពេញ ព្រៃវែង ស្វាយរៀង កណ្តាល កំពង់ស្ពឺ តាកែវ និងតំបន់មាត់សមុទ្រ ផងដែរ៕