ទោះបីក្តៅ ស្បែកក៏អាចស្រស់ស្អាតបាន

0
865

អាកាសធាតុក្តៅ នឹងធ្វើឱ្យស្បែកឆាប់ខ្មៅ ស្ងួតគ្រើម ពុំមានសំណើម។ ដូច្នេះ គួរពិសាទឹកឱ្យបានច្រើន យ៉ាងតិច៨-១០កែវ ក្នុង១ថ្ងៃ ថែមទាំងអាចពិសាទឹកបន្លែផ្លែឈើស្រស់ បន្ថែមក៏បាន ដើម្បី​ជួយបំប៉នស្បែកដែលស្ងួត គ្រើម មិនមានសំណើម និងជាំខ្មៅពីកម្តៅថ្ងៃ ឱ្យត្រឡប់មកស្រស់ថ្លា និងមានសំណើម​​​ឡើងវិញ ហើយជួយឱ្យមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយពេញមួយថ្ងៃផងដែរ៕