ក្រសួងការងារ និងបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អញ្ជើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស​ ទាំងអស់​ ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ចូលរួមដេញថ្លៃជាសាធារណៈ​ស្តីពី​ ការងារបំពាក់ឧបករណ៍ បន្ទប់ពិសោធន៍សំណង់ស៊ីវិលផ្នែកកៅស៊ូ បន្ទប់ពិសោធន៍សំណង់ស៊ីវិលផ្នែកថ្មនិងខ្សាច់ បរិក្ខាររោងជាងអាណាឡូក រោងជាងឌីជីថល ផ្សារក្នុងវិស័យកម្មន្តសាល សម្រាប់ឆ្នាំ2021

0
63