ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ អញ្ជើញម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន សហគ្រាស​ទាំងអស់​ ដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវ ចូលរួមដេញថ្លៃជាសាធារណៈ​ស្តីពី​ ការងារបំពាក់ឧបករណ៍បរិក្ខាររោងជាងផ្នែកម៉ាស៊ីន តួ​ អគ្គិសនីរថយន្ត​ និងការងារបោះពុម្ពស្រោមសំបុត្រ ក្បាលលិខិត ទិដ្ឋាការធ្វើដំណើរ ច្បាប់ផ្សេងៗ សម្រាប់ឆ្នាំ2021

0
59