សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការអញ្ជើញចូលរួមពិគ្រោះថ្លៃ​ ការងារជួសជុលសួនច្បារបរិវេណអគារឡាបូ សម្រាប់ឆ្នាំ2021 ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

0
54