សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លៃគម្រោងការងារសាងសង់បង្គន់អនាម័យ ជួសជុលផ្លូវក្រាលក្រួសអាចម៍ផ្កាយ ជូនមន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ

0
58