សេចក្តីជូនដំណឹង

ខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន(១)សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះ) សូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់បុគ្គលឈ្មោះ ម៉ក់ សារ៉េន ភេទប្រុស អាយុ៣៥ឆ្នាំ​ឲ្យចូលខ្លួនមកដោះស្រាយបញ្ហាដែលបានជ្វើឲ្យបាត់បង់សម្ភារៈក្រុមហ៊ុនកាលពីកន្លងមក។បើបុគ្គលរូបនេះនៅតែមិនចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាមួយក្រុមហ៊ុនទេ គឺក្រុមហ៊ុននិងពឹងពាក់មេធាវីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់។សេចក្តីជូនដំណឹងនេះក៍សូមប្រកាសដល់បងប្អូនសារធារណៈជនគ្រប់ទីកន្លែងបើបានស្គាល់ឬបានឃើញបុគ្គលរូបនេះកំពុងរស់នៅទីណាសូមមេត្តាផ្តល់ដំណឹងមកតំណាងក្រុមហ៊ុនតាមរយះលេខទូរស័ព្ទលេខ 0979421717 ក្រុមហ៊ុននិងជូនជាសគុណ។