តើ​កាំ​ភ្លើង​ធំ Arsenal បាញ់តោ​កំណាច​ Chelsea ផ្ទុះឬអត់នៅថ្ងៃសៅរ៍?

(4)Arsenal (-0/0.5) Chelsea  (5)

Arsenal ( W-W-D-W-W) លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-16 Paris SG 1-1 Arsenal

09-16 Hull 1-4 Arsenal

09-16 Nottingham 0-4 Arsenal

 

Chelsea  ( W-W-D-L-W ) លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

09-16 Swansea 2-2 Chelsea

09-16 Chelsea 1-2 Liverpool

09-16 Leicester 2-4 Chelsea

 

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10  ប្រកួត Arsenal     ឈ្នះ1 ស្មើ2 និងចាញ់7។

ជួបគ្នា៤ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

04-15 Arsenal 0-0 Chelsea

08-15 Arsenal 1-0 Chelsea

09-15 Chelsea  2-0 Arsenal

01-16 Arsenal  0-1 Chelsea

 ទស្សនៈ Chelsea ឈ្នះ  3-2

2