ចិនថា​គ្មាន ការជជែក​ពី​សមុទ្រ ចិនខាង ត្បូង​នៅ ASEM ឡើយ

សមុទ្រចិនខាងត្បូង៖ មន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់ចិនបាន បង្ហើបនៅថ្ងៃច័ន្ទ នេះថាសមុទ្រចិន ខាងត្បូងមិនមែនជារបៀបវារៈ ហើយក៏មិនគួរលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល រវាងមេដឹកនាំអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបក្នុងប្រទេសម៉ុង ហ្គោលីចុងសប្តាហ៍នេះឡើយ។

កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបឬ ASEM នឹងក្លាយជា ជំនួបនៃការប្រមូលផ្តុំអ្នកការ ទូតពហុភាគីដ៏មានសារសំខាន់ លើកដំបូងបន្ទាប់ពីការចេញ សេចក្តីប្រកាសរបស់តុលាការ អាជ្ញាកណ្តាលអន្តរជាតិស្តីពីជម្លោះរវាង ចិននិងហ្វីលីពីនអំពីសមុទ្រចិន ខាងត្បូងនៅថ្ងៃ១២…

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាននៅកាសែតនគរធំ…