បាល់ទាត់យូរ៉ូប៉ាលីកវគ្គ​ពាកកណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រជើងទី១

ទស្សនៈ​Asianbookieយកៈ West Ham , Rangers

West Ham (-0.5) Frankfurt

West​​​ Hamមិនដែលមានប្រវត្តិលើកពានរង្វាន់យូហ្វាយូរ៉ូប៉ាលីកទេ។​ វគ្គ ១៦ក្រុម​ទម្លាក់ក្រុមSevilla​ដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង​2-1​និង​វគ្គ​៨បន្តយកឈ្នះទៅលើក្រុមLyon ដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង4-1។

លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

04-22 Lyon 0-3 West Ham

04-22 West Ham 1-1 Burnley

04-22 Chelsea 1-0 West Ham

Frankfurtធ្លាប់ជាប់ពានរង្វាន់យូហ្វាយូរ៉ូប៉ាលីកម្តងកាលពីឆ្នាំ១៩៨០ដោយយកឈ្នះM’Gladbach ដោយគ្រាប់បាល់ក្រៅផ្ទះគឺចាញ់3-2ក្រៅផ្ទះជើងទី១តែឈ្នះ១-0ក្នុងផ្ទះជើងទី២។ក្រុម​វគ្គ១៦ក្រុម​ទម្លាក់ក្រុមBetis ​ដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង3-2និង​វគ្គ​៨ក្រុមបន្តយកឈ្នះទៅលើក្រុម Barcelona ​ដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង4-3។​លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 1-2-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

04-22 Barcelona 2-3 Frankfurt

04-22 Union Berlin 2-0 Frankfurt

04-22 Frankfurt 2-2 Hoffenheim

គូទាំងពីនេះមិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ West Ham ឈ្នះ2-1 

 Leipzig (-1/.15) Rangers

Leipzig មិនដែលមានប្រវត្តិលើកពានរង្វាន់យូហ្វាយូរ៉ូ

ប៉ាលីកទេ។​វគ្គ ១៦ក្រុម​Leipzigជាប់ដោយស្វ័យ

ប្រវត្តិដោយសារ ប៉ះជាមួយក្លឹបបាល់ទាត់រុស្ស៊ីSpartak Mos​ជាប់បម្រាមយូហ្វាជុំវិញការឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននិង​វគ្គ​៨ក្រុមបានយកឈ្នះទៅលើក្រុមAtalanta ដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង3-1។លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  4-0-1។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

04-22 Leverkusen 0-1 Leipzig

04-22 Leipzig 2-1 Union Berlin

04-22 Leipzig 1-2 Union Berlin

Rangersមិនធ្លាប់ជាប់ពានរង្វាន់យូហ្វាយូរ៉ូប៉ាលីកទេតែធ្លាប់រងជើងឯកម្តងកាពីឆ្នាំ2008។​វគ្គ១៦ក្រុម​ទម្លាក់ក្រុមRed Star ដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង4-2និងវគ្គ៨ក្រុមបន្តយកឈ្នះទៅលើក្រុមBragaដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង3-2។លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

04-22 Rangers 2-1 Braga

04-22 Cetic 1-1 Rangers

04-22 Motherwell 1-3 Rangers

ប្រវត្តិជួបគ្នា1ប្រកួតគឺៈ

01-17 Leipzig 4-0 Rangers

ទស្សនៈ Leipzig ឈ្នះ 2-1

បាល់ទាត់យូហ្វាខន់ហ្វ្រែនលីក​វគ្គ​ពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រជើងទី១

ទស្សនៈ​AsianbookieយកៈLeicester, Feyenoord

Leicester (-0/0.5) Roma

Leicester វគ្គ១៦ក្រុម​ទម្លាក់ក្រុមRennesដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង3-2 និងវគ្គ៨ក្រុមបន្តយកឈ្នះទៅ

លើក្រុមPSVដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង2-1។លទ្ធលទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

04-22 Newcastle 2-1 Leicester

04-22 Everton 1-1 Leicester

04-22 Leicester 0-0 Aston Villa

Roma វគ្គ១៦ក្រុម​ទម្លាក់ក្រុមViesseដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង2-1 និងវគ្គ៨ក្រុមបន្តយកឈ្នះទៅ

លើក្រុមBodo Glimt ដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង5-2។ លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ2-1-2 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

04-22 Roma 4-0 Bodo Glimt

04-22 Napoli 1-1 Roma

04-22 Inter 3-1 Roma

គូទាំងពីរនេះមិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ ស្មើ​1-1​

Feyenoord (-0/0.5)  Marseille

Feyenoord វគ្គ១៦ក្រុម​ទម្លាក់ក្រុមPartizan ដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង8-3 និងវគ្គ៨ក្រុមបន្តយកឈ្នះទៅ

លើក្រុមSlaviaដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង6-4។ លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-0 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

04-22 Hercles 1-4 Feyenoord

04-22 Slavia 1-3 Feyenoord

04-22 Feyenoord 2-1 Utrecht

Marseille វគ្គ១៦ក្រុម​ទម្លាក់ក្រុមBasel ដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង4-2និងវគ្គ៨ក្រុមបន្តយកឈ្នះទៅ

លើក្រុមPAOK ដោយលទ្ធផល​សរុបទាំងពីរជើង3-1 ។ លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-0-1 ។

៣ប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

04-22 Paris SG 2-1 Marseille

04-22 Marseille 3-2 Nantes

04-22 Reims 0-1 Marseille

គូទាំងពីរនេះមិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ ស្មើ 1-1​