ទស្សនាវីដេអូ ភេរវករបើករថយន្ត​កិន មនុស្សស្លាប់៨០នាក់ នៅបារាំង