ការ​ជួប​គ្នា​ក្នុង​វគ្គ​ពាក់​កណ្តាល​ផ្តាច់​ព្រ័ត្រ​ U-16

ការជួបគ្នាដើម្បីឡើងទៅដណ្តើមពាន ជើងឯកអាសីុអាគ្នេយ៍(Smart) អាយុក្រោម១៦ឆ្នាំ នៅថ្ងៃទី២១ កក្កដា ២០១៦ ដែលក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរ មានដូចជា ៖

អូស្រ្តាលី  VS  ថៃ

     កម្ពុជា VS វៀតណាម