សូម​រង់​ចាំ​ទស្សនា​ការ​ប្រកួត​រវាង​ក្រុម​ កម្ពុជា​ VS​ វៀត​ណាម​ (U-16)​

សូមចុច link ខាងក្រោមដើម្បី ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់
ទស្សនាបាន១០០%:

https://www.youtube.com/watch?v=MB8rmjX0Zjg&feature=youtu.be&app=desktop