បាល់​ទាត់​ International Champion Cup នៅ​អាមេរិក​ខាង​ជើង​ បើក​ឆាក​ដំបូង​

ក្រុមម្ចាស់ជើងឯកប្រឺមីញេលីក Leicester ល្អជាង  Celtic

បញ្ជាក់ៈ ប្រកួត នៅអាមេរិកខាងជើងមាន១០ ក្រុម គឺ Barcelona , Bayern  ,Celtic  , Chelsea, Inter, Leicester, Liverpool ,Milan , Paris SG ,Real Madrid។

Celtic (+0/0.5) Leicester

Celtic លទ្ធផល៥ប្រកួត ចុងក្រោយគឺ ៣-១-១  ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

០៧-១៦ Lincoln ១-០ Celtic

០៧-១៦ Celtic ២-១ Wolfsburg

០៧-១៦ Celtic ៣-០ Lincoln

Leicester លទ្ធផល៥ប្រកួត ចុងក្រោយគឺ ៣-២-០ ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

០៥-១៦ Leicester ៣-០ Everton

០៥-១៦ Chelsea ១-១ Leicester

០៧-១៦ Oxford ១-២  Leicester

គូទាំងពីរនេះមិនមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈ គ្មាន

ដោយ៖ ហេង ដេត