បាល់ទាត់​ World International Champion Cup នៅ​អាមេរិក​ខាង​ជើង​

Paris SG មិនដែលមានប្រវត្តិចាញ់ Inter

បញ្ជាក់ៈ ប្រកួត នៅអាមេរិកខាងជើងមាន១០ ក្រុម គឺ Barcelona , Bayern  ,Celtic  , Chelsea

Inter, Leicester,Liverpool ,Milan , Paris SG ,Real Madrid។

Inter Vs  Paris SG

Inter លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ  ២-១-២   ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

០៧-១៦ Inter ០-០ Wattens

០៧-១៦ Inter ១-២ CSKA Sofia

០៧-១៦ Real Salt Lake ១-២ Inter

Paris SG លទ្ធផល៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០   ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

០៥-១៦  Paris SG ៤-០ Nantes

០៥-១៦ Marseille ២-៤ Paris SG

០៧-១៦  Paris SG ២-១ West Brom

ប្រវត្តិជួបគ្នា 2 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

១២-១៤ Paris SG ១-០ Inter

១២-១៥ Inter ០-១ Paris SG

ទស្សនៈ គ្មាន

ដោយ៖ ហេង ដេត