បាល់​ទាត់​អង់​គ្លេស​ឆេម​ពា​នស៊ីប​បើក​រដូវ​កាល​ថ្មី​

Fulham (+0.5) Newcastle

Fulham លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 3-1-1   ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Betis 2-1 Fulham

07-16 Nacional 0-0 Fulham

07-16 Fulham 3-1 Crystal

Newcastle លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 4-1-1 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Lokeren 0-4 Newcastle

07-16 Southend 0-2 Newcastle

07-16 Newcastle 3-2 Vitesse

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Fulham ឈ្នះ 6  ស្មើ1  និងចាញ់3  ។

ជួបគ្នា 4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

12-12 Fulham 2-1  Newcastle

04-13 Newcastle  1-0 Fulham

08-13 Newcastle  1-0 Fulham

03-14 Newcastle 1-0 Fulham

ទស្សនៈ Fulham ឈ្នះ 1-0

ដោយ៖ ហេង ដេត