បាល់ទាត់យូហ្វាស៊ុបពើរខាប់ Real Madrid សង្ឃឹមយកឈ្នះ Sevilla

បញ្ជាក់ៈ Real Madrid ធ្លាប់ឈ្នះ  Sevilla  2-0 ក្នុងការប្រកួតយូហ្វាស៊ុបពើរខាប់ ឆ្នាំ 2014

Real Madrid (-0.5/1) Sevilla

Real Madrid ក្រុមម្ចាស់ជើងឯកឆេមពានលីក 2016។

ក្រុមនេះធ្លាប់ជាប់ជើងឯកយូហ្វាស៊ុបពើរខាប់ចំនួនពីរលើកគឺឆ្នាំ 2002, 2014 និងរងជើងឯកចំនួន2ដង ដែរគឺឆ្នាំ1998,2000 ។ លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ3-1-1

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺៈ

07-16 Real Madrid 1-3 Paris SG

07-16 Real Madrid 3-2 Chelsea

08-16 Bayern 0-1 Real Madrid

Sevilla ក្រុមម្ចាស់ជើងឯកយូរ៉ប៉ាលីក  2016។។ក្រុមនេះធ្លាប់ជាប់ជើងឯកយូហ្វាស៊ុបពើរខាប់ចំនួនមួយលើក គឺឆ្នាំ2006 និងរងជើងឯកចំនួន3លើក គឺ 2007,2008 និង2014  ។ លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 5-0-0

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Mainz 0-1 Sevilla

07-16 St Pauli 1-2 Sevilla

08-16 Granada 0-2 Sevilla

ប្រវត្តិជួបគ្នា 10 ប្រកួត Real Madrid ឈ្នះ 7  និងចាញ់3។

ជួបគ្នា4 ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

02-15 Real Madrid 2-1 Sevilla

05-15 Sevilla  2-3 Real Madrid

11-15 Sevilla  3-2 Real Madrid

03-16 Real Madrid 4-0 Sevilla

ទស្សនៈ Real  Madrid ឈ្នះ 2-1

ទម្រង់លេងរបស់ក្រុម Real Madrdid vs Sevilla
ទម្រង់លេងរបស់ក្រុម Real Madrdid vs Sevilla

ដោយ៖ ហេង ដេត