បិ​សាច​​ក្រហម​​ Man​ Utd​ ត្រូវ​​ការ​​ឈ្នះ​​ B​o​u​r​n​e​m​o​u​t​h​ យក​​ហេង​​ ថ្ងៃ​​បើក​​ឆាក​​ដំបូង​ ​

Bournemouth (+0.5/1) Man Utd

Bournemouth លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-3-0 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Bournemouth 1-0 Cardiff

08-16 Bournemouth 1-1 Valencia

08-16 Angers 0-1 Bournemouth

Man Utd លទ្ធផល5ប្រកួតចុងក្រោយគឺ 2-2-1 ។

បីប្រកួតចុងក្រោយគឺ

07-16 Man Utd 5-2 Galtatasaray

08-16 Man Utd 0-0 Everton

08-16 Leicester 1-2 Man Utd

ប្រវត្តិជូបគ្នា 10 ប្រកួត Bournemouth  ឈ្នះ ស្មើ និងចាញ់។

ជួបគ្នា4ប្រកួតចុងក្រោយគឺ

12-15 Bournemouth 2-1 Man Utd

05-16 Man Utd 3- 1 Bournemouth

ទស្សនៈ Man Utd ឈ្នះ2-1

ដោយ៖ ហេង ដេត