តារាង​ចែក​ពូល​ UEFA ​Champions​ League​ 2016​-2017​

 

2

កាលពីយប់ថ្ងៃទី ២៥ សីហា UEFA បានធ្វើការចែកពូលក្រុម Champions League សម្រាប់រដូវកាល២០១៦-២០១៧។ ដើម្បី ប្រកួតសន្សំពិន្ទុ ឆ្ពោះទៅដណ្តើមជើងឯកពានរង្វាន់នេះ។

ខាងក្រោមនេះ ជាតារាងចែកពូលកាលបរិច្ឆេទប្រកួតរបស់ក្រុមនីមួយៗ ៖

13459f
78
ប្រភព៖ UEFA