ស្រស់ស្រាយ ដោយពុំចាំបាច់ពឹងកាហ្វេ

0
1836

-ទទួលកម្តៅថ្ងៃពេលព្រឹក  ៖ អាចធ្វើបានដោយបើកវាំងនន ឬចេញទៅទទួលពន្លឺថ្ងៃខាងក្រៅ។

-ងូតទឹកត្រជាក់ ៖ យោងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវ បង្ហាញថា ទឹកត្រជាក់ ជួយជំរុញឱ្យខួរក្បាលស្រស់ថ្លា និងបន្ថយភាពហត់នឿយបាន។

-ពិសាទឹកឱ្យគ្រប់គ្រាន់  ៖ ដើម្បីសម្រួលភាវៈខ្វះជាតិទឹកដែល ជាមូលហេតុបន្ថយភាពស្រស់ស្រាយ និងបង្កើនភាពហត់នឿយ។

-បរិភោគអាហារព្រឹក ៖ ដោយជ្រើសអាហារព្រឹកដែលល្អចំពោះសុខភាព ចៀសវាងអាហារដែលមានស្ករច្រើន។

-ពិសាទឹកក្រូចស្រស់ ៖ សម្បូរដោយផ្លាវ៉ូណយដ៍ និងជំរុញភាពស្រស់ស្រាយ។

-ហាត់ប្រាណ ៖ ជួយបង្កើនចលនាឈាមរត់ពេញរាងកាយ បង្កើនអុកស៊ីហ្សែនឱ្យរាងកាយ និងជំរុញដំណើរការនៃខួរក្បាល៕