ចិននាំ សម្លៀក បំពាក់ទៅអាស៊ី កណ្តាល ​រុស្ស៊ីកើនខ្លាំង

 

តំបន់អាស៊ី៖ ការនាំចេញសម្លៀក បំពាក់និងវាយនភ័ណ្ឌទៅកាន់អាស៊ីកណ្តាល និងប្រទេសរុស្ស៊ី តាមកំពង់ផែនានាក្នុងតំបន់ស្វ័យ យ័តស៊ីនជាំង បានកើនឡើង ប្រមាណជាជាង៦០%ធៀបនិងអំឡុង ពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅ។

តាមស្ថិតិថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយ ដោយការិយាល័យពន្ធគយ Urumqi ស៊ីនជាំងផ្សាយថាចិន បាននាំចេញសម្លៀក  បំពាក់និងវាយន ភ័ណ្ឌក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រហែល២,៥ប៊ីលានដុល្លារតាម កំពុងផែស៊ីនជាំង ។

ទិន្នន័យបង្ហាញថា៧០%នៃការនាំចេញគឺឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសគីហ្សាក់ស្ថាននិងកាហ្សាក់ស្ថាន…

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាននៅកាសែតនគរធំ…