សញ្ញា ៩ បង្ហាញថា ស្រ្តីមានផ្ទៃពោះ

ស្រ្តីដែលមានផ្ទៃពោះ អាចសម្គាល់មើលតាមរយះសញ្ញាមួយចំនួន ដូចខាងក្រោម ៖

 ១. បាត់រដូវ

២.ចង់ក្អួតចង្អោរនៅពេលព្រឹក
៣. អារម្មណ៍ប្រែប្រួលឆាប់រហ័ស

៤. ខ្យល់ក្នុងពោះ និងមានអារម្មណ៍តឹងពោះ
៥. ចូលបន្ទប់ទឹកញឹកញាប់
៦. អស់កម្លាំងល្ហិតល្ហៃ
៧. កម្តៅក្នុងខ្លួនឡើងខ្ពស់
៨. សុដន់ឡើងធំ និងតឹង
៩. ធ្វើតេស្តទឹកនោម ឃើញសញ្ញាឆ្នូតពីរ ។


នៅពេលឃើញសញ្ញាទាំងនេះ អ្នកត្រូវមន្ទីរពេទ្យ ដើម្បីពិនិត្យមើលផ្ទៃពោះតាំងពីចាប់ផ្តើមមានផ្ទៃពោះដំបូងៗ ដើម្បីសុខភាពអ្នកនិងកូនក្នុងផ្ទៃ៕