ប្រវត្តិខ្លះៗ នៃរដ្ឋប្រហារយោធានៅ ប្រទេសតួកគី

ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧ ក៏ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋប្រហារយោធាមួយដែរ។ ដែលនៅគ្រានោះមានការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់យោធាតួកគីក្នុងការទម្លាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមលោក Necmettin Erbakan ចេញពីតំណែង។

ឆ្នាំ១៩៨០ រដ្ឋប្រហាយោធាតាមរយៈជម្លោះប្រដាប់អាវុធរវាងក្រុមអ្នកស្តាំនិយមនិងឆ្វេងនិយមក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៧០។

ឆ្នាំ១៩៧១ រដ្ឋប្រហារយោធាដែលគេស្គាល់ថាជារដ្ឋប្រហារតាមរយៈអនុស្សរណៈ ដែលក្នុងនោះយោធាត្រូវបានបញ្ជូនចេញមកអន្តរាគមន៍ដែលជំនួសដោយការប្រើកងរថក្រោះ។

ឆ្នាំ១៩៦០ រដ្ឋប្រហារដោយក្រុមមន្ត្រីយោធាវ័យក្មេងដែលនៅក្រៅអង្គការផ្លូវការក្រោមបង្គាប់យោធាដែលប្រឆាំងនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឡើងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ។

0aCOUP

Turkey Coup 1980
Turkey Coup 1980