ទិដ្ឋភាពបំផ្ទុះ គ្រាប់បែកកណ្តាល ហ្វូងបាតុករនៅ ក្រុងកាប៊ុល

fdggfhg

 ទស្សនាទិដ្ឋភាព នៃមហាសោកនាដកម្មបំផ្ទុះ គ្រាប់បែកកណ្តាលហ្វូងបាតុករ នៅទីក្រុងកាប៊ុល ប្រទេសអាហ្វអាហ្គានីស្ថាន ស្លាប់៨០នាក់របួស ជាង២០០នាក់!

 

07

06

05

04

03

02

08

01