វិធីសម្រួល​ ផ្លូវចិត្តអតិថិជន ពេលគាត់ត្អូញត្អែ

គន្លឹះជំនួញ

ការផ្គាប់ ចិត្តអតិថិជន ដែលជាដៃគូ ពាណិជ្ជកម្ម សប្បាយរីករាយ គឺជាគន្លឹះដ៏ ជោគជ័យមួយ នៅក្នុងកិច្ចការជំនួញ។ប៉ុន្តែក៏មាន ពេលខ្លះពួកគាត់ត្អូញ ត្អែអំពីទិដ្ឋភាព មួយចំនួននៃ ពាណិជ្ជកម្មរបស់ លោកអ្នកដែរ។ ផ្អែកតាមកត្តា នេះសូមណែ នាំពីវិធីសាស្ត្រ សម្រួលផ្លូវចិត្តអតិថិជនដូចតទៅ៖

4

(រូបតំណាង)

1) ចូរដកដង្ហើម ធំហើយដាក់ អារម្មណ៍ងាកចេញ ពីរឿងនេះ។នៅពេលដែល អ្នកណាម្នាក់ កំពុងត្អូញអំពី មុខជំនួញ របស់អ្នក វាអាចមានអារម្មណ៍ ដូចជាការ វាយប្រហារមក លើក្រុមហ៊ុន អ្នកអញ្ចឹងដែរ។ ហេតុដូច្នេះហើយ អ្នកចាំបាច់ ត្រូវតែតាំង អារម្មណ៍ ឲ្យស្ងប់កុំឆេវឆាវឬដាក់អារម្មណ៍ ដូចជាអត់ មានអ្វីកើតឡើងតាម ដែលអាច ធ្វើទៅបានដើម្បីជួយ ឲ្យទទួលបាន ជោគជ័យចំពោះ ការសម្រួលផ្លូវចិត្តលើការរអ៊ូរទាំទាំង អម្បាលមាណនោះ។

2) ណែនាំខ្លួនឯង ឲ្យគាត់ស្គាល់។ នៅពេលអ្នកជួប និងអតិថិជន ឬក៏ពេលគាត់ លើកទូរស័ព្ទអ្នក ត្រូវច្បាស់ថា អ្នកណែនាំខ្លួន ឲ្យគាត់ស្គាល់ជាលក្ខណៈបង្ហាញពីឥរិយាបថរួសរាយរាក់ទាក់។ធ្វើបែបនេះអាច ជួយសម្រួលផ្លូវចិត្ត អតិថិជនដែល មនុស្សពិត នៅទីនេះស្តាប់គាត់ត្អូញត្អែ។

3) ស្តាប់ការត្អូញ ត្អែទាំងស្រុង របស់អតិថិជន អ្នកឲ្យចប់ចុង ចប់ដើម។ ចាប់តាំងពី គាត់ទូរស័ព្ទត្អូញ ប្រាប់អ្នក ចូរកត់សម្គាល់ ពីបញ្ហាបន្ទាប់ពីអ្នក ណែនាំខ្លួនឯងឲ្យ គាត់ស្គាល់ហើយនោះ។ទុកឲ្យគាត់ និយាយឲ្យចប់ កុំរំខានឲ្យសោះ។

4) សុំការអធ្យា ស្រ័យឬអភ័យ ទោសនិងយល់ ចិត្តថ្លើមគាត់។នៅពេលអ្នក ស្តាប់ការលើក ឡើងរបស់ អតិថិជនវាគឺជា ការងាកដោយផ្ទាល់ទៅលើការ កត់សម្គាល់អំពីគាត់។ការសុំទោស និងការសម្តែង ការអាណិតអាសូរ ជាមួយនិងគាត់ នឹងបង្ហាញថា អ្នកយល់ ពីអារម្មណ៍របស់គាត់។

5) លើកពីការត្អូញត្អែ នោះឡើងវិញ ហើយសួរប៉ុន្មាន សំណួរទៅគាត់។ ត្រូវច្បាស់ក្នុង ចិត្តថាអ្នកបានយល់ ខ្លឹមសារទាំងស្រុង នៃការលើកឡើង របស់គាត់ដូច្នេះ ទើបអ្នកអាចកាត់ សម្គាល់វាប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាព។ចំណែកការ ថ្លែងឡើងវិញ ពីដំណើររឿងដែលជាបញ្ហានោះ នឹងជួយដល់ អ្នកកាន់តែយល់ ចិត្តថ្លើមនិងស្ថាន ការណ៍បាន ច្បាស់ជាងមុន។

6) ថ្លែងអំណគុណ និងធានាអះអាងចំពោះ អតិថិជនអ្នក។ ត្រូវច្បាស់ក្នុង ចិត្តនៅក្នុងការថ្លែង អំណគុណដល់ អតិថិជនអ្នកចំពោះអ្វីដែលគាត់បាន លើកឡើងនិងការ ឆ្លើយតបនិងសំណួរ របស់អ្នកទាំង អម្បាលមាណ។ផ្តល់នូវការទុក ចិត្តមួយដែល សំដៅលើអ្នកនឹងកត់សម្គាល់ក្នុង ឥរិយាថផ្អែកតាម ពេលវេលាហើយ និងស្វែងរកដំណោះ ស្រាយនោះ។

7) ត្រូវអះអាងពីការ អនុវត្តឲ្យបានល្អិតល្អន់។ ធ្វើផែនការណ៍ មួយជាមួយនិង អតិថិជនអ្នក ដើម្បីយកមក អនុវត្តន៍លើអ្វី ដែលគាត់បានត្អូញលើកឡើងនេះ។ធ្វើបែបនេះអាចជួយធានា បានថាអតិថិជនអ្នកនៅ តែនឹកឃើញ ក្រុមហ៊ុនអ្នក ដែលយកចិត្ត ទុកដាក់ ឆ្លើយតបនិងបញ្ហាភ្លាមៗជាមិនខាន។

5

(រូបតំណាង)

3

(រូបតំណាង)

ប្រែសម្រួលដោយ៖ អុីវ វិចិត្រា