ស​មា​ជិក​ថ្មី​របស់​ Chelsea សម្រាប់​រដូវកាល​ ២០១៦-២០១៧

សម្រាប់រដូវកាលថ្មីនេះក្លឹប តោខៀវ Chelsea បានចំណាយលុយជាង ៦៣លានផោន ស្មើនឹងជាង៨៣លានដុល្លារអាមេរិក ទិញបានកីឡាករចំណូលថ្មី ៣រូបគឺ៖
១.កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Michty Batshuayi ទិញមកពីក្លឹប Marseille តម្លៃជាង៤៣ លានដុល្លារ ។
២.កីឡាករខ្សែបម្រើ Golo Kante ទិញមកពីក្លឹប Leicester តម្លៃជាង៤០ លានដុល្លារ ។
៣.កីឡាករខ្សែចាំទី Eduardu ទិញមកពីក្លឹប Dinamo Zagreb មិនដឹងតម្លៃខ្លួន ។

23