វិធីសាស្ត្រ សរសេរផែន ការគ្រប់គ្រង ទំនាក់ទំនងអតិថិជន

កិច្ចការជំនួញ

គន្លឹះជំនួញ៖ ផែនការគ្រប់គ្រង ទំនាក់ទំនង របស់អតិថិជន គឺជាសមាធាតុ ​ផ្សំ​ដ៏​សំខាន់ មួយនៃការប្រតិបត្តិការ មុខជំនួញ របស់អ្នក​ស្របពេល ​ដែល​​វា ពិពណ៌នា អំពីថាតើ​ និយោជិតគួរតែ ដោះ​ស្រាយជា​ មួយនិង​ អតិថិ​ជន យ៉ាង ដូចម្ត៉េច​ហើយ ថែមទាំង ផ្តល់នូវ​រូបភាព​ជា សញ្ញា​ទូលំ​ទូ​លាយ ដែលទាំង​អតិថិជ ននិង​និយោជិត ​អាចពឹង​ផ្អែក លើវា​បានទៀត​ផង។

ខាងក្រោមនេះ គឺជាតិចនិក សរសេរផែនការ គ្រប់គ្រងទំនាក់ ទំនង​អតិថិជនពី គេហទំព័របរទេសដូចតទៅ៖

/ត្រួតពិនិត្យ ថាតើ​ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុន របស់អ្នក​បក ស្រាយ​ពី​​ការ ចោទសួរនិង ត្អូញត្អែ ពីសំណាក់ អតិថិជន របៀបណា ហើយ​តើ​វិ​ធីសាស្ត្រអ្វី ដែល​អ្នក ប្រើនៅ ក្នុងការ​រក្សា ទំនាក់ទំនង អតិថិជន។​​​​ ចំពោះផ្នែក នីមួយៗ ​ដែលមាន ទំនាក់ទំនង ជាមួយនិង អតិថិជន​​ចូរ​សរសេរ​ចេញ ពីអ្វីពួកគេធ្វើ​ ហើយ​ថាតើ ​វាតំណាងឲ្យ កម្រិតនៃ សេវា​កម្ម ដែលអ្នកចង់បាន។​

/ស៊ើបអង្កេតថា តើការប្រកួត ប្រជែង​នៅ របស់អ្នកយ៉ាង ដូចម្ត៉េច​នៅ ក្នុងការបក ស្រាយពី ទំនាក់ទំនង នៃអតិថិជន។ឃ្លាំមើល ថាតើ​ ពួកគេបាន បកស្រាយ ការចោទ សួរតាម ទូរស័ព្ទដូចម្ត៉េច​ ឬមួយថា​តើពួកគេ ផ្ញើសារតាមរយៈ អ៊ីម៉ែលថ្មីដូចម្តេច និងប្រើប្រាស់​ទម្រង់​ដទៃទៀត នៃទំនាក់ ទំនងជាមួយ និងអតិថិជន របស់ពួកគេ ​របៀប​ណា។ព្រោះកាលបើលោក អ្នកសរសេរវាចេញមកនោះ នឹងច្បាស់​ជា អាចសង្កេតឃើញពី​ កត្តាចាំបាច់ ជាមិនខានឡើយ ចំពោះ​ការ​គ្រប់គ្រង ទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយនិងដៃគូ ជំនួញ របស់អ្នក។

/បង្កើតគោល នយោបាយមួយ នៅក្នុងការិបក ស្រាយ​អំពី​ទំនាក់​ ទំ​នងអតិថិជន។ពិពណ៌នា ចំណុចនេះឲ្យ បានច្បាស់ ក្នុងផែន ការ ​របស់អ្នក​ស្រ បពេលដែវា នឹង​ក្លាយ​ជា​គន្លឹះ សំខាន់​មួយ ក្នុង​ការធ្វើ​ឲ្យ ប្រសើរឡើង ​នូវទំនាក់ ទំនង​អតិថិជន​ចំពោះក្រុម ហ៊ុនរបស់​អ្នក។

/កំណត់​ពីហិរញ្ញវត្ថុ និងថវិកា ពេលវេលា សម្រាប់​ផែនការ​ គ្រប់​គ្រង​ទំនាក់ ទំនងអតិថិជនរបស់អ្នក​ហើយ​បញ្ចូលវានៅក្នុង​ផ្នែក​ដែលអាចបំបែក ពីគ្នាបាន។ ជានិច្ចកាល​ក្រុមហ៊ុន នានា​មិនត្រឹម តែ​​ហ្វឹកហ្វឺននិយោជិត របស់ពួកគេ ក្នុងផ្នែកទំនាក់ ទំនង ប៉ុណ្ណោះទេ​ថែមទាំងបង្កើតគ្រឿងសម្រួលនៃទំនាក់ទំនង​ដូចជា​ការ​បែកចែក​នូវបណ្តាញ​សេវាអតិថិជន​ ក្នុងរូបភាពផ្សេងៗ​ជាដើម។​ អ្នកចាំ​បាច់​ត្រូវលៃ លកទាំង​ ប្រាក់កាស​និង ពេលវេលា​នៅក្នុង ការ​អភិវឌ្ឍ​ គ្រឿង​ជួយ សម្រប សម្រួលនោះ​នៅក្នុងការ​ ហ្វឹកហ្វឺន ដល់​និយោជិត​ហើយ​ក៏ត្រូវ​ប្រតិបត្តិ នូវវិធីសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុង ទំនាក់​ទំនង​ ជាមួយនិង​ អតិថិជនផងដែរ។

/កំណត់ថា អ្នកណានៅ ក្នុងក្រុមហ៊ុន​ ដែលនឹង​ ទទួល​ខុស ត្រូវ​ចំពោះ​ ផ្នែកនីមួយៗនៃ ផែនការគ្រប់ គ្រងទំនាក់ ទំនងអតិថិជន​របស់អ្នក​។

៦/ពិពណ៌នាថាតើ អ្នកនឹង​វាស់ ស្ទង់​លទ្ធផល ដូចម្តេច។​ ជាឧទាហរណ៍​​ ករណីនេះអាច ជាប់ពាក់ព័ទ្ធនឹង ការធ្វើ តេស្តដែលគួរ​ឲ្យភ្ញាក់ផ្អើល ​របស់​ អតិថិជនអ្នកក៏ ដូចជា​ការ សាកសួរ​ អតិថិជន នៅ​ក្នុង ការចូលរួម ក្នុងការស្ទាបស្ទង់ ពីការលើក ទឹកចិត្តជាដើម។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ អុីវ វិចិត្រា