តើមាន់គកបារាំង អាច​រក្សា​កំណត់​ត្រា​មិន​ចាញ់​ ចៀម​រោម​មាស​ព័រ​ទុយ​ហ្គាល់​ ​EU​R​O​2​​0​1​6​ បាន​ឫ​អ​ត់​?​

 

France ចំណាត់ថ្នាក់FIFA លេខ ១៧ ។ វត្តមានប្រកួតបាល់ទាត់យូរ៉ូ ចំនួន ៨លើក។ ក្រុមនេះ ធ្លាប់ឈ្នះជើងឯកចំនួន ២ លើកគឺ ១៩៨៤ និង ២០០០។ ជាក្រុមលេខ១ មកពីពូលA ។ ៣ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ ២-១-០ ស៊ុតបាល់បាន៤គ្រាប់និងរបូតវិញ១គ្រាប់ ។ វគ្គ១៦ក្រុម France  បានទម្លាក់ក្រុម Ireland ដោយលទ្ធផល ២-១ ទម្លាក់ក្រុម Iceland ដោយលទ្ធផល ៥-២   ក្នុងវគ្គ៨ក្រុមចុងក្រោយ និងបន្តទម្លាក់ក្រុមខ្លាំង Germany ដោយលទ្ធផល ២-០   ក្នុងវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ ។

៦ ប្រកួតចុងក្រោយគឺ៖

០៦-១៦ France ២-១ Romania

០៦-១៦ France ២-០ Albania

០៦-១៦ Switzeland ០-០ France

០៦-១៦ France ២-១ Ireland

០៧-១៦ France ៥-២ Iceland

០៧-១៦ France ២-០ Germany

Portugal ចំណាត់ថ្នាក់FIFA លេខ៨  ។ វត្តមានប្រកួតបាល់ទាត់យូរ៉ូចំនួន ៦លើក។ ក្រុមនេះ មិនធ្លាប់ជាប់ជើងឯកតែធ្លាប់ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ ម្តងឡើង កាលពីឆ្នាំ ២០០៤ ក្រោយពីលេងចាញ់ក្រុមក្រិក១-០។ Portugal ជាក្រុមលេខ៣ មកពីពូល F។ ៣ប្រកួតជម្រុះក្នុងពូលគឺ ០-៣-០ ស៊ុតបាល់បាន៤គ្រាប់ និងរបូតវិញ ៤គ្រាប់ ។ វគ្គ១៦ក្រុម បានទម្លាក់ក្រុមCroatia ដោយលទ្ធផល ១-០ ក្នុងម៉ោងបន្ថែម១៥នាទី ២ដង  ទម្លាក់ក្រុម Poland ៥-៣ ក្នុងវគ្គ៨ក្រុម កាត់សេចក្តីដោយការទាត់បាល់ ប៉េណាល់ទី បន្ទាប់ពីលេងស្មើ ១-១ និងបន្តទម្លាក់ក្រុមខ្លាំង Germany ដោយលទ្ធផល ២-០  ក្នុងវគ្គពាក់កណ្តាលផ្តាច់ព្រ័ត្រ ។

ប្រកួតចុងក្រោយគឺ៖

០៦-១៦ Portugal ១-១ Iceland

០៦-១៦ Portugal ០-០ Austria

០៦-១៦ Hungary ៣-៣ Portugal

០៦-១៦ Croatia ០-១ Portugal

០៧-១៦ Poland ១-១ Portugal

០៧-១៦ Portugal ២-០ Wales

ប្រវត្តិជូបគ្នា ១០ ប្រកួត France ឈ្នះ១០ ។

ជួបគ្នា ៤ ប្រកួតចុងក្រោយគឺ៖

០៤-០១ France ៤-០ Portugal

០៧-០៦ Portugal ០-១ France

១០-១៤ France ២-១ Portugal

០៩-១៥ Portugal ០ France

ទស្សនៈ France ឈ្នះ ២-០ និងឈ្នះ ២-១

ទស្សន៖ Asianbookie យក Portugal

បញ្ជាក់ៈ France ជួប Portugal ១០ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះរហូត

ដោយ៖ ហេង ដេត