កាត់បន្ថយទ័ព មិនប៉ះពាល់​បេស កកម្មប្រឆាំងតា លីបង់

អាមេរិក៖ ឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Votel មេបញ្ជការ ទ័ពកណ្តាលសហរដ្ឋអា មេរិកបានទៅដល់ ក្រុងកាប៊ុលកាលពីថ្ងៃសុក្រដើម្បី ជួបជាមួយនិងមេបញ្ជការ ទទួលខុសត្រូវកិច្ច ការផ្សេងៗ ទៀតរបស់លោកពិភាក្សាលើ បញ្ហានៃការលេចចេញ ជាថ្មីនូវក្រុមតា លីបង់ដែលធ្វើឡើងពីរថ្ងៃបន្ទាប់ ពី លោកអូបាម៉ា ប្រកាសថាលោកនឹង រក្សាកងទ័ពជាច្រើន ពាន់នាក់ ថែមទៀតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានី ស្ថាននៅពេលលោកចុះចេញ ពីតំណែងនៅថ្ងៃខែមករាខាងមុខ ដែលវាជាការ សម្រេចចិត្តខុសពីពេលមុន…

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាននៅកាសែតនគរធំ…