ហ្វីលីពីន ព្រមចែកប្រយោជន៍ នៅសមុទ្រចិន ខាងត្បូងជាមួយចិន

សមុទ្រចិនខាងត្បូង៖ អ្នកជំនាញជន ជាតិចិនបានសាទរ នូវឥរិយាបថរបស់ រដ្ឋាភិបាល ហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះ ក្រោយពីខ្លួនបាន សំដែងនូវការស្ម័គ្រ ចិត្តដឹកនាំចរចា ទ្វេភាគីជាមួយនិងចិនលើការរួមគ្នា អភិវឌ្ឍន៍ធនធានធម្មជាតិក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូង បើទុកជាមានក្តី សម្រេច ពីជម្លោះនេះនៅ ពេលខាងមុខ ដែលធ្វើឡើង ដោយតុលាការអាជ្ញា កណ្តាលអន្តរ ជាតិយ៉ាង ណាក្តី…

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអាននៅកាសែតនគរធំ…