Saturday, February 24, 2024
Homeសុខភាពស្រ្តីរដូវមិនទៀង តើត្រូវធ្វើដូចមេ្តច?

ស្រ្តីរដូវមិនទៀង តើត្រូវធ្វើដូចមេ្តច?

នៅវ័យគ្រប់ការ (ពេញក្រមុំ) ស្ដ្រីតែងតែមានការធ្លាក់ឈាមរដូវ ជារៀងរាល់ខែ ដែលខុសពីបុរស គ្មានឈាមរដូវ។ ការមករដូវនេះ គឺជាលក្ខណៈសម្គាល់សុខភាពរបស់នារី ហើយការមករដូវនេះ មានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទាំងអស់ គឺមកជារៀងរាល់មួយខែម្ដងៗ មានរយៈពេល ពី៣ទៅ៤ថ្ងៃ ឬមួយសប្ដាហ៍។ ចំពោះស្ដ្រីខ្លះ រដូវមិនសុទ្ធតែមកជាទៀងទាត់រាល់ខែទាំងអស់នោះទេ។ ការមករដូវមិនទៀងទាត់នេះ មានបញ្ហាខ្លះ ចាត់ទុកថាវាជារឿងធម្មតា។ ប៉ុន្ដែក៏មានបញ្ហាខ្លះទៀត ជារឿងមិនមែនធម្មតា ដែលស្ដ្រីត្រូវយល់ដឹង និងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះសុខភាព។

និយមន័យ រដូវទៀង និងរដូវមិនទៀង ៖ ជាធម្មតា ឈាមរដូវធ្លាក់មករៀងរាល់ខែ ខួបរដូវ ជាមធ្យម ២៨ថ្ងៃ គឺនៅចន្លោះគម្លាតពី២១ ទៅ៣៥ថ្ងៃ ហើយរដូវ មានរយៈពេល ៣ ទៅ៤ថ្ងៃ។ ឧទាហរណ៍ ស្ដ្រីខ្លះមានខួបរដូវ ២៨ថ្ងៃ រៀងរាល់ ២៨ថ្ងៃ គាត់មករដូវម្ដង ឬ៣០ថ្ងៃ មកម្ដង។ នៅខែក្រោយ រដូវគាត់មកមុន ២ថ្ងៃ ឬលើសពី២ថ្ងៃ នោះមិនជាបញ្ហាអ្វីទេ។ ករណីនេះ ស្ដ្រីមិនបាច់មានការព្រួយបារម្ភទេ។ ករណីខួបរដូវ មកលើសពី៣៥ថ្ងៃ ឬតិចជាង២១ថ្ងៃ យើងហៅថា រដូវមិនទៀង។ ការធ្លាក់ឈាមរដូវ មានច្រើនបែប ច្រើនសណ្ឋាន។ ស្ដ្រីត្រូវដឹងថា រដូវមិនទៀងបែបណា ដែលយើងចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតា និងរដូវមិនទៀងប្រភេទណាដែលយើងចាត់ទុកថា ជារឿងមិនធម្មតា។

– ការធ្លាក់ឈាមរដូវ នៅពាក់កណ្ដាលខែ ៖ ស្ដ្រីមានធ្លាក់ឈាមតិចៗ រយៈពេល ១ទៅ៣ថ្ងៃ នៅពាក់កណ្ដាលខួបរដូវ ហាក់ដូចជារដូវធ្លាក់១៥ថ្ងៃម្ដង។ ការណីនេះ ពុំចាំបាច់ធ្វើការព្យាបាលទេ នោះចាត់ទុកថា រដូវមកទៀងធម្មតាទេ តែប្រសិនបើធ្លាក់ឈាមច្រើន ត្រូវធ្វើការព្យាបាល។

– ការធ្លាក់ឈាម មុនពេលមករដូវ ៖ ស្ដ្រីមករដូវនៅថ្ងៃទី១ ប៉ុន្ដែនៅថ្ងៃទី២៤ មានធ្លាក់ឈាមរដូវ។ ករណីនេះ បើឈាមរដូវមកតិចៗ ហើយមានពណ៌ក្រហមក្រមៅ ក៏មិនមានបញ្ហាអ្វីព្រួយបារម្ភទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ បើឈាមនោះមានធ្លាក់ច្រើន យើងគួរទៅជួបជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ។

ប្រភេទនៃរដូវមិនទៀង ៖ មានកត្ដាមួយចំនួន ដែលធ្វើឱ្យរដូវស្ដ្រី មកមិនទៀងទាត់ ៖
-ការទទួលទានអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់ ជាមូលហេតុនាំឱ្យមិនមានរដូវ។ 
-ការព្រួយចិត្ដច្រើនពេក សប្បាយចិត្ដពេក និងការមានអារម្មណ៍មិនធម្មតា ក៏នាំឱ្យរដូវរបស់ស្ដ្រីមកមិនទៀងទាត់បានដែរ។ ម្យ៉ាងទៀត រដូវមិនទៀង អាចបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំពេទ្យមួយចំនួន។

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រការដែលរដូវស្ដ្រីមកមិនទៀង មានលក្ខណៈមិនធម្មតា ដែលស្ដ្រីគួរមានការកត់សម្គាល់ផងដែរ ៖

– រដូវធ្លាក់ញាប់ ៖ ខួបរដូវខ្លី ការមករដូវ មានរយៈពេលពី១៨ ទៅ២១ថ្ងៃម្ដង តែចំណុះឈាមរដូវ មកប៉ុនគ្នា ហើយរយៈពេល ៣ ទៅ៤ថ្ងៃ ក៏ដូចគ្នាដែរ។ លក្ខណៈនេះ គឺមិនធម្មតាទេ ស្ដ្រីត្រូវស្វែងរកការព្យាបាល។

– រដូវរង្វើល ៖ គឺខួបរដូវលើសពី ៣៥ថ្ងៃ វាអាចមាន ៤៥ថ្ងៃ ទើបមករដូវម្ដង។ អ្នកខ្លះ ៣ឬ៤ខែ ទើបរដូវមកម្ដង តែមករដូវ មានរយៈពេល ៣ទៅ៤ថ្ងៃ ដូចគ្នា។ ការមករដូវបែបនេះ មិនចាំបាច់ធ្វើការព្យាបាលទេ នេះគ្រាន់តែខួបរដូវមានរយៈពេលវែងប៉ុណ្ណោះ តែវាមានផលវិបាកបន្ដិច ត្រង់ថា ពិបាកក្នុងការបង្កកំណើត (ពិបាកឱ្យមានកូន)។

– រដូវមកច្រើន ៖ រដូវមកជាទៀងទាត់ធម្មតា តែរដូវមកម្ដងៗច្រើន ធ្វើឱ្យមានសភាពស្លេកស្លាំង។ ករណីនេះ ស្ដ្រីច្រើនតែកើតមានជំងឺសរីរាង្គប្រដាប់បន្ដពូជ ដូចជា ជំងឺស្បូន ជុំងឺមហារីក ជាដើម ដូច្នេះ ស្ដ្រីត្រូវស្វែងរកការព្យាបាលជាបន្ទាន់។

– ឈាមរដូវធ្លាក់មិនស៊ីសង្វាក់គ្នា ៖ ក្នុងមួយខែ ធ្លាក់ឈាមរដូវ ៣ទៅ៤ដង ករណីនេះ ច្រើនតែកើតមាននៅលើស្ដ្រីគ្រប់ការ។ ចំពោះស្ដ្រីនៅវ័យក្មេង ក៏អត់មានបញ្ហាដែរ។ ប៉ុន្ដែចំពោះស្ដ្រីវ័យចំណាស់ អាចមានជំងឺដុំសាច់ក្នុងស្បូន ឬជំងឺមហារីក។

រដូវមិនទៀង ពេលចូលវ័យអស់រដូវ ៖ ជាធម្មតា ស្ដ្រីអស់រដូវ នៅវ័យចាប់ពី៤៥ឆ្នាំ ទៅ៥៥ឆ្នាំ។ ប្រសិនបើស្ដ្រីមករដូវមិនទៀង រដូវរបស់គាត់មកក្នុង ១ខែ ពី២ទៅ៣ដង នៅវ័យជិតអស់រដូវ ។ ករណីនេះ គាត់អាចនឹងមានជំងឺសរីរាង្គបន្ដពូជដែរ ត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញ។ លក្ខណៈសម្គាល់ថា ស្ត្រីអស់រដូវ លុះត្រាតែអស់រដូវមួយឆ្នាំពេញ ទើបហៅថាអស់រដូវមែនទែន។

ប្រការគួរយល់ដឹង ៖ ប្រសិនបើយុវនារីអាយុ២០ឆ្នាំ មានវ័យគ្រប់ការហើយ តែគ្មានរដូវ ត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យ ដើម្បីធ្វើការពិនិត្យ និងព្យាបាល។ បញ្ហាដែលនឹងអាចកើតឡើង គឺអាចមានបញ្ហាដូចជា ជំងឺស្បូនតូច (ស្បូនតូច មិនអាចបង្កើតជារដូវបាន), សន្ទះព្រហ្មចារីបិទជិត (គ្មានរន្ធ), ជំងឺមហារីកសរីរាង្គបន្ដពូជផ្សេងៗ ជាដើម។ ជួនកាល វាអាចធ្វើឱ្យនារីមានការធ្លាក់ឈាម តែវាមិនមែនជាឈាមរដូវទេ។ បើមានករណីបែបនេះ គួរប្រញាប់រូតរះទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញខាងរោគស្ដ្រី។

ដំបូន្មាន ៖ ស្ដ្រីទាំងឡាយ នៅពេលមានអាការមិនធម្មតា ដូចបានជម្រាបខាងលើ គួរប្រញាប់ទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។

(ប្រភពមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត)

RELATED ARTICLES