អ្នកបរិច្ចាគឈាមជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូងជាង7ម៉ឺននាក់បានចូលក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកថ្មី GUINNESS WORLD RECORDS™

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានចុះបញ្ជីក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោក GUINNESS WORLD RECORDS™ ថាជាអ្នក បរិច្ចាគឈាមដែលបានចុះឈ្មោះច្រើនបំផុតក្នុងរយៈពេល 24ម៉ោង។ នៅថ្ងៃទី1 ខែតុលា ក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្ត ‘We Are One’ បានបញ្ចប់ការស្នើសុំបរិច្ចាគឈាមតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 71,121នាក់ សម្រាប់ រយៈពេល 24ម៉ោង ដើម្បីប្រជែងយកកំណត់ត្រាពិភពលោក GUINNESS WORLD RECORDS™ ។

ការប្រកួតប្រ ជែងកំណត់ត្រានៃអ្នកបរិច្ចាគឈាមចំនួន 7ម៉ឺននាក់ ត្រូវបានរៀបចំឡើង ដើម្បីលើកកម្ពស់ការ យល់ ដឹងអំពី សារៈសំខាន់នៃការបរិច្ចាគឈាម ដើម្បីជម្នះការខ្វះខាតឈាម ដែលបង្កឡើងដោយ COVID-19 ដែលដឹកនាំ ដោយ We Are One ដែលដឹកនាំយុទ្ធនាការបរិច្ចាគឈាម ‘Life ON Youth ON’។យោងតាមរបាយ ការណ៍ស្ថាន ភាពសកលដែលបានចេញផ្សាយរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកស្តីពីសុវត្ថិភាពឈាមនិងភាព អាចរកបានដែលបានចេញផ្សាយរបស់ WHO ក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ2022 កង្វះ ឈាមបានប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសទាំង អស់ក្នុងអំឡុងពេលការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ថ្មីៗនេះ ដោយមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីកង្វះឈាម សម្រាប់បញ្ចូល។

មួយវិញទៀតនៅខែមករា ឆ្នាំ2022 កាកបាទក្រហមអាមេរិកបានប្រកាសថា ខ្លួនកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិកង្វះឈាម ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍។ តាមរយៈ ‘Red Connect’ ដែលជាកម្មវិធីបរិច្ចាគឈាមផ្លូវការ របស់កាកបាទក្រហមកូរ៉េខាងត្បូង ពួកគេបានដាក់ពាក្យបរិច្ចាគឈាមរៀងរាល់ពេលចាប់ពីម៉ោង 8:00ព្រឹកថ្ងៃ ទី1 ខែតុលា ដល់ម៉ោង 8:00ព្រឹក ថ្ងៃទី2 ខែតុលា ហើយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់បានបញ្ចប់ ការដាក់ពាក្យក្នុងរយៈ ពេល 24ម៉ោង។ នេះគឺប្រហែល 7ដងនៃកំណត់ត្រាពិភពលោកពីមុនចំនួន 10,217នាក់ (8ម៉ោង) ដែលកាន់កាប់ ដោយប្រទេសឥណ្ឌា។ ចាប់តាំងពីការបើកដំណើរការនៅថ្ងៃទី30 ខែកក្កដាឆ្នាំនេះ We Are One បាននឹងកំពុងធ្វើ យុទ្ធនាការ “បរិច្ចាគឈាម 7ម៉ឺននាក់” ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27 ខែសីហា។ គិតត្រឹមថ្ងៃទី16 មនុស្សសរុបចំនួន 47,706នាក់បានបរិច្ចាគឈាម ហើយវាត្រូវបានគេគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការបរិច្ចាគមនុស្សចំនួន 7ម៉ឺននាក់ នៅត្រឹមខែវិច្ឆិកា។ កំណត់ត្រាផ្លូវការអាចចូលរកបាននៅលើគេហទំព័រ GUINNESS WORLD RECORDS™ ។

https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/714849-most-people-to-sign-up-as-blood-donors-online-in-24-hours