តម្លៃហាងឆេង រថយន្តថ្មីស៊េរី២០១៧ ចេញពីរោងចក្រអត់ទាន់គិតពន្ធ

តម្លៃហាងឆេងរថយន្តថ្មីចេញពីរោងចក្រ អត់ទាន់គិតពន្ធ   

១/រថយន្តប្រភេទស៊ីដាន

Available 2017 Cadillac Ats New Features

2017 Cadillac ATS (អាមេរិក) តម្លៃ $35,590

 

AcuraILx

2017 Acura ILX (ជប៉ុន) តម្លៃ $28,930  

2017-buick-lacrosse-28

2017 Buick LaCrosse (អាមេរិក) តម្លៃ$ 32,990  

 2017_Lincoln_MKZ_0

2017 Lincoln MKZ (អាមេរិក) តម្លៃ $35,935

២/រថយន្តប្រភេទ SUV

   2016acurardxnngal

2017 Acura RDX (ជប៉ុន) តម្លៃ $36,310  

AA8A0490111

2017 GMC Acadia (អាមេរិក) តម្លៃ $29,995  

2017_jeep_cherokee_4dr-suv_75th-anniversary_fq_oem_1_717

2017 Jeep Cherokee (អាមេរិក) តម្លៃ $24,590  

2017_bmw_x4_4dr-suv_m40i_fq_oem_6_717

2017 BMW X4 (អាល្លឺម៉ង់) តម្លៃ$ 46,245  

ប្រភពពី៖ គេហទំព័ររថយន្តសហរដ្ឋអាមេរិក