កំពូលរថយន្តដែល លក់ដាច់បំផុត ​ក្នុងប្រទេស ថៃ ឆ្នាំ២០១៦

កំពូលរថយន្តទាំង ៥០ម៉ូដែលដែល លក់ដាច់ជាងគេ បំផុតប្រចាំ ឆ្នាំ២០១៦ នៅទូទាំង ប្រទេសថៃ

ប្រទេសថៃ គឺជាអ្នកផលិត និងលក់ រថយន្តភិកអាប់ (មួយបាំងកន្លះ) ធំជាងគេបំផុត លើពិភពលោក ហើយទីផ្សារក្នុង ស្រុករបស់ ប្រជាជាតិ អាស៊ានមួយនេះ ក៏នៅតែមាន ឧត្តមភាព ដដែលចំពោះទីផ្សាររថយន្ត ប្រភេទនេះ ថ្វីបើក្នុង អំំឡុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗ នេះការលើក ទឹកចិត្តមួយ ចំនួនត្រូវបាន ធ្វើឡើង គាំទ្រដល់ពពួករថយន្តដែល មានចំណុះ សុីឡាំង (ម៉ាស៊ីន) កម្រិតតូច យ៉ាងណាក្តី។ នគរធំ សូមណែនាំ តារាងរាយនាមកំពូល រថយន្តទាំង៥០ ម៉ូដែល ដែលលក់ដាច់ និងត្រូវប៉ាន់ជាងគេ បំផុតទូទាំងប្រទេស ថៃពីគេហទំព័របរទេស ដូចខាងក្រោម៖

33333

44444

5555

66666

77777

1

2016 Toyota Hilux (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១)

2

2016 Izuzu D-Max (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២)

3

2016 Toyota Yaris (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៣)

42016 Toyota Vios (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៤)

5

2016 Honda HR-V (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥)

6

2016 Toyota Fortuner (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៦)

7

2016 Honda HR-V (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៧)

8

2016 Mitsubishi Triton (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៨)

9

2016 Ford Ranger (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៩)

10

2016 Honda Jazz (ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១០)

ប្រែសម្រួលដោយ៖ អុីវ វិចិត្រា