តើកង់ក្រោយ រថយន្តសឹក​ ក្រឡា ច្រើនជាង សម្បកមុខ ឬ យ៉ាងណា?

ចំណេះដឹងទូទៅអំពីរថយន្ត

តាមការបក ស្រាយពី គេហទំព័រជំនាញ បរទេសឲ្យដឹងថាភាព សឹករិចរិលនៃសម្បកកង់ ក្រោយគឺមានស ភាពសឹកយឺត ជាងសម្បក កង់មុខបន្តិច។ នោះក៏ព្រោះតែ ទីប្រជុំទម្ងន់ភាគច្រើន របស់រថយន្តគឺ ស្ថិតនៅលើកង់មុខ។

ម៉្យាងទៀត វាក៏ដោយសារ តែគ្រប់ការកាច់ ចង្កូតទាំងស្រុង គឺធ្វើឡើងដោយ កង់មុខតែម្តង។

ហេតុដូច្នេះ ហើយទើបវា មានកម្លាំងសង្កត់ ធ្ងន់ច្រើន ជាងកង់ក្រោយ ដែលត្រឹមតែអនុវត្តទៅ តាមប្រតិបត្តិការ របស់កង់មុខ នៅពេលកាច់ ចង្កូតរួចរាល់។ហើយភាគ ច្រើនកើតមាន ក្នុងអំឡុងពេល នៃការជាន់ហ្វាំ្រង ដែលប្រតិបត្តិការ ដោយកង់មុខដែរ។

ដូចនេះកង់ក្រោយ ណាមួយដែល មានសភាពសឹករិចរិល លឿនជាងកង់មុខជាទូទៅ នឹងបង្ហាញ ពីភាពសឹក ខុសប្រក្រតីដោយប្រការ ណាមួយជាមិនខាន លោកអ្នកគួរ ពិនិត្យនិងធ្វើការ ផ្លាស់ប្តូរវាទើប ជាការប្រសើរ និងកាន់តែមាន សុវត្ថិភាព។

3

1

6

ប្រែសម្រួលដោយ៖ អុីវ វិចិត្រា