ទស្សនាការ​ប្រកួត​រវាង​កម្ពុជា​ U-16 ទល់​នឹង​ ទីម័រខាងកើត​ U​-16 !​

dfagfhn

សូមចុច Link នៅខាងក្រោមនេះ ដើម្បីបានទស្សនា ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ ការប្រកួតរវាងកម្ពុជា U-16 ទល់នឹង ទីម័រ U-16 !

https://www.youtube.com/watch?v=-NVwdH8-64w